21 noiembrie, ședință extraordinară la Consiliul Local Alba Iulia

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă extraordinară, pe data de 21 noiembrie 2018, orele 1300

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Alocarea unor sume de bani pentru un proiect cultural
  2. Acordarea sumei de 1000 lei doamnei Muntean Veronica din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”
  3. Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, Serviciul administrarea domeniului public și privat și Serviciul întreținerea domeniului public, a spațiilor din imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, județul  Alba

 4. Modificarea  HCL nr. 67/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnicoeconomice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: Creșterea efecienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia, LOT 1 – Bloc M1-M6B, Bloc M7A-M12, Bloc 35, Bloc 62 și Bloc CH1”

  1. Modificarea HCL nr. 68/2018 cu privire  la  aprobarea documentației tehnicoeconomice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia, LOT 2 – Bloc 14A, Bloc 13B, Bloc CF11, Bloc MV1MV7, Bloc MV2-MV12, și LOT 3 – Bloc D3-D4, Bloc D2-D3, Bloc 8”
  2. Aprobarea proiectului Creșterea efecienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia, LOT 1 – Bloc M1-M6B, Bloc M7A-M12, Bloc 35, Bloc 62 și Bloc CH1”, cod SMIS 119280 și a cheltuielilor aferente
  1. Aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia, LOT 2 – Bloc 14A, Bloc 13B, Bloc CF11, Bloc MV1-MV7, Bloc MV2-MV12, și LOT 3 – Bloc D3-D4, Bloc D2-D3, Bloc 8”, cod SMIS 121679 și a cheltuielilor aferente

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii