2 cazuri de muncă nedeclarată, în Alba: O amendă de 40.000 lei și 13 avertismente, aplicate de inspectorii de muncă în perioada 5-9 noiembrie

Adăugat la Știri

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 05 – 09.11.2018,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:    45

Numar de salariati ai angajatorilor controlati :    456

Din care – femei :  164

 • Tineri sub 18 ani – 0

Număr deficienţe constatate:    58

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    2

Valoarea amenzilor aplicate :

 • 1 amenda -40 000 lei  ;

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  2

 • 1 Amenda ;

din care 1 amenda pentru ”munca nedeclarata” in cuantum de 40.000 lei;

 • 1 Avertisment;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului in cauza;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • nu a fost depus în termenul legal la ITM Alba, extrasul din registrul de evidență al zilierilor pentru luna precedentă;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

           În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:      37

Număr deficienţe constatate:    52

Număr de măsuri dispuse  :       52

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:     12

Din care : – 12  avertismente ;

Nr. evenimente comunicate : 0

Nr. evenimente cercetate : 0

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii