19 noiembrie, ședință la Consiliul Județean: Stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în 2020, în Alba, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul Judeţean Alba se întrunește în şedinţă „ordinară”, în ziua de 19 noiembrie 2019, ora 1100, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba.

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 19 noiembrie 2019

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 24 octombrie 2019.
 2. Proiect de hotărâre nr. 189/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba.

  3. Proiect de hotărâre nr. 216/4 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării și completării  poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba.

 1. Proiect de hotărâre nr. 217/4 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea propunerii de omologare a traseelor turistice montane din judeţul Alba.
 2. Proiect de hotărâre nr. 218/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.
 3. Proiect de hotărâre nr. 219/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA.
 4. Proiect de hotărâre nr. 221/8 noiembrie 2019 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020, în judeţul Alba.
 5. Proiect de hotărâre nr. 222/8 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
 6. Proiect de hotărâre nr. 223/8 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Galda de Jos, cu sediul în comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba.
 7. Proiect de hotărâre nr. 224/12 noiembrie 2019 privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba.
 8. Proiect de hotărâre nr. 225/12 noiembrie 2019 cu privire la însuşirea Documentaţiilor cadastrale privind actualizare date imobile, având categoria de folosinţă drum, asupra unor imobile – poduri, în vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe DJ 107I, pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, ca bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Alba.
 9. Proiect de hotărâre nr. 226/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud – Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222,24.
 10. Proiect de hotărâre nr. 227/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba”.
 11. Proiect de hotărâre nr. 228/12 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
 1. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.
 1. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii