19 aprilie, ședința Consiliului Local Alba Iulia: Se aprobă bugetul municipiului pe anul 2019

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă ordinară, pe data de 19 aprilie 2019, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I Proiecte de hotărâri privind :   

 1. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2019
 1. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2018 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)
 1. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local inclusiv fonduri externe nerambursabile din anii precedenți pentru proiecte de dezvoltare în anul 2019
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul ”Reabilitarea și extinderea Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din municipiul Alba Iulia”
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”reabilitare str. Biruinței, Busuiocului, Dumbrăviței – cartier Oarda municipiul Alba Iulia ”
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului ”Modernizare drumuri Zona Dealul Furcilor din municipiul Alba Iulia – str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu municipiul Alba Iulia”
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare străzi – municipiul Alba Iulia – strada Brândușei”
 1. Aprobarea inidicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și reparație capitală DJ 107A de la km 2+498 la km 4+018 – str. Carpenului, municipiul Alba Iulia”
 1. Îndreptarea erorii materiale din cadrul HCL nr. 205/2017, modificată ulterior prin Hotărârea nr. 2/2019, referitoare la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA”, cod proiect 101157
 1. Înființarea Unității de Management a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 1, BLOC M1-M6B, BLOC M7A-M12, BLOC 35, BLOC 62 ȘI BLOC CH1″, cod SMIS 119280
 1. Înființarea Unității de Management a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 2 BLOC 14 A, BLOC 13B, BLOC CF11, BLOC MV1- MV7, BLOC, MV2 – MV 12 si LOT 3 BLOC D3 – D4, BLOC D2 – D3, BLOC 8, cod SMIS 121679
 1. Acordul de cooperare între Asociația Micul prinț și Municipiul Alba Iulia privind susținerea unor activități pentru învățământul preșcolar din municipiul Alba Iulia, pentru anul 201
 1. Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si  a indicatorilor  tehnico- economici aferenti obiectivului: ”INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT BLOC G3 – G4,  STR. A.I.CUZA, NR.12, ALBA IULIA , propuse a se realiza în cadrul proiectului POCU „ALBA IULIA 360”, COD PROIECT : 101639
 1. Îndexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
 1. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 1. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 1. Modificarea statului de funcții, urmare a promovării personalului contractual în grad profesional imediat superior din aparatul de specailitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2019
 1. Încheierea Actului adițional nr. 7 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat între Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată A.C.A.S Alba Iulia
 1. Încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat între Direcția de  Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local Alba Iulia  și  Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice
 1. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109754/349/22.12.2015 încheiat între Direcția de Asistență Socială  din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și   Asociaţia Filantropia Ortodoxă  Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia
 1. Aprobarea REGULAMENTULUI-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare organizat ca centru de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice: Centru  pentru victimele violenței domestice
 1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency” (Eficacitatea politicilor urbane de mediu pentru îmbunătățirea eficienței resurselor) – acronim EURE finanțat prin programul european INTERREG 2014-2020
 1. Încheierea unui contract de asistență juridică cu un Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în cauzele ce fac obiectul Dosarelor civile nr. 2086/107/2018 și nr. 656/107/2019, ambele pe rolul Tribunalului Alba Inițiator,  Primar, Viceprimar Voicu Paul
 2. Aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE – MODIFICARE TRAMA STRADALA APROBATA CU HCL 195, ART. 8 din 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. THEODOR PALLADY, solicitant DUTU LUCRETIA”.

Art.2:             Avizează       Planul            Urbanistic     Zonal „MODIFICARE        REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII (Hmax si amplasare parcela), ALBA IULIA, STR. REPUBLICII, NR. 6, solicitant POPA IOAN, POPA DOINA, TOMESCU DOINA ELENA, SC ALBA RESIDENT SRL”.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTA – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195, ART. 8 din 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. ELIXIRULUI, FN, solicitant BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”.

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE: EXTINDERE UTR MA3 IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, FN, solicitant SC PLANET SRL”. Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CABINET MEDICAL CU MODERNIZARE, CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE LA STRADA, ALBA IULIA, B-DUL. HOREA, NR. 22, solicitant SARBU LUCIAN GEORGE”.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CABINA POARTA, STATIE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULE PROPRII SI PLATFORMA BETONATA PARCARE, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, NR. 162, solicitant SC TRANS PRIMA SRL”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL MAGAZIN APICOL SI BIROURI, ALBA IULIA, STR. VIILOR, NR. 28A, solicitant PRIPORAN IOAN VASILE”.

Art.8: Aprobă Documentatia „AMPLASARE 2 BUSTURI IN PARCUL UNIRII, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

Art.9: Aprobă Documentatia „AMPLASARE TRASURI OBIECTE BISERICESTI (TRASURA 14, TRASURA 15) IN PIATA TRICOLORULUI, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

 1. Îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul anexei la Hotărârea nr. 103/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri situate în CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, în Piața Tricolorului, în fața Catedralei Ortodoxe, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de tip comerţ stradal
 1. Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui teren situat în Alba Iulia, strada Rogozului, nr. 40
 1. Însușirea documentației cadastrale de alipire asupra unor imobile situate în Alba Iulia
 1. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat- asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 12
 1. Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferente caselor particulare prin Ordin al Prefectului – Județul Alba
 1. Modificarea Hotărârii nr. 506/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii