14 avertismente, la cele 60 de societăți controlate de ITM Alba, săptămâna trecută. Niciun caz de muncă la negru

Adăugat la Știri

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 07.01. – 11.01.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:   33

Numar de salariati ai angajatorilor controlati :    602

Din care – femei :  121

 • Tineri sub 18 ani – 0

Număr deficienţe constatate:    47

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    0

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  4

 • 4 avertismente;

             Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Netransmiterea în Revisal, în termenul legal a contractelor individuale de munca pentru persoanele nou angajate;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • nu a fost întocmită programarea efectuării concediilor de odihnă pentru anul 2019;
 • angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului în cauză;
 • neplata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;

           În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:      27

Număr deficienţe constatate:     37

Număr de măsuri dispuse  :        37

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:    10

Din care : – 10 avertisment ;

Nr. evenimente comunicate : 3

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii