12 iulie, repartizarea computerizată în învățământul liceal

Adăugat la Știri

Conform calendarului de admitere la liceu, in data de 12 iulie, are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani, până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018.

Pe 13 iulie se vor afişa, în unităţile de învăţământ gimnazial, listele cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi lista cu locurile neocupate în învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Atunci, fiecare liceu va afişa lista candidaţilor repartizaţi în instituţia respectivă.

Între 13 şi 17 iulie se va organiza depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

În funcţie de notele de la Evaluarea Nationala va fi stabilită media de admitere la liceu. Astfel, media la Evaluarea Naţională va avea o pondere de 80%, iar media claselor V-VIII va conta în proporţie de 20% în vederea stabilirii notei finale de admiterea la liceu.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a”

Înscrierea în clasa a IX-a, la învaţ amântul de zi, a absolven ţilor de gimnaziu (cu excep ţia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sus ţin probe de aptitudini, a celor care solicita înscrierea în învaţ amântul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplica prevederile specifice men ţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizata, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, în baza opţ iunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitaţile scolare finan ţate de la bugetul de stat. După ce toţi elevii se introduc în sistem, pentru fiecare judeţ, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Calculatorul parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Elevii au susținut Evaluarea Națională în perioada 19 – 22 iunie, rezultatele fiind afișate în 26 iunie.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii