10 cazuri de muncă nedeclarată, în Alba, în perioada 4–8 februarie: Amenzi de peste 220.000 de lei, aplicate de ITM Alba

Adăugat la Știri

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 04.02. – 08.02.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:   54

Numar de salariati ai angajatorilor controlati :    781

Din care – femei :  260

 • Tineri sub 18 ani – 0

Număr deficienţe constatate:    66

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    10 pers.

Valoarea amenzilor aplicate :             213.000  lei

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  9

 • 1 avertisment;
 • 8 amenzi;
 • din care 4 amenzi in cuantum de 200.000 lei pentru munca nedeclarata;

     Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este condus la zi ori nu a fost transmis in termenul prevazut de lege;

          În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:      24

Număr deficienţe constatate:     30

Număr de măsuri dispuse  :         30

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:    10

Din care : –    8 avertismente ;

        –    2 Amenzi  in cuantum de 8.500 lei;

Nr. evenimente comunicate : 0

Nr. evenimente cercetate : 0

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii